DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

Pro své klienty zpracovávám:

  • Daň z příjmů fyzických osob musí ročně podávat podnikající fyzické osoby (OSVČ), ale také zaměstnanci. Pro OSVČ provádíme zpracování daně z příjmů jednorázově nebo v rámci vedení daňové evidence či vedení účetnictví.
    Jste zaměstnanec, máte hypotéku, úvěr ze stavebního spoření, platíte si penzijní připojištění a nechcete, aby Váš zaměstnavatel věděl o Vašich výdajích? Nechte si udělat daňové přiznání ode mě.
  • Daň z příjmů právnických osob podávají ročně subjekty založené za účelem podnikání, občanská sdružení a nadace. Pro své klienty tyto přiznání zpracovávám v rámci vedení účetnictví.
  • Daň z přidané hodnoty musí pravidelně (měsíčně či čtvrtletně) odvádět podnikající fyzické či právnické osoby, kteří se k této dani přihlásili dobrovolně či splnily zákonnou podmínku.
  • Daň z nemovitých věcí mají povinnost podat fyzické a právnické osoby vlastnící pozemek, stavbu nebo jednotku na území České republiky evidované v katastru nemovitostí.
  • Daň z nabytí nemovité věci je povinen podat a zaplatit převodce či nabyvatel nemovité věci, práva stavby, spoluvlastnickým podílem aj.
  • Daň silniční odvádí právnické nebo podnikající fyzické osoby, které evidují ve svém majetku motorové silniční vozidlo či přípojné vozidlo registrované a provozované v České republice.

Vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování daňových přiznání