ÚČETNICTVÍ

Vedení účetnictví je určeno pro podnikající fyzické a právnické osoby.

Klientům poskytujeme kompletní servis spojený s vedením účetnictvím:

  • Roztřídění a věcná kontrola dodaných dokladů
  • Zaúčtování
  • Zpracování přiznání k DPH
  • Příprava účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha k účetní závěrce)
  • Podání účetní závěrky na obchodní soud
  • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických nebo fyzických osob

Nechcete-li ztráce čas předáváním dokumentů, mohu si je po předchozí domluvě vyzvednout v místě Vašeho sídla.

Vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování daňových přiznání