Kontrolní hlášení

S účinností od 1. ledna 2016 musí plátci DPH odesílat v elektronické podobě finančnímu úřadu tzv. kontrolní hlášení, a to nejpozději do 25. dne kalendářního měsíce.

Právnické osoby podávají kontrolní hlášení jednou měsíčně a to bez ohledu na zdaňovací období plátce DPH. Podnikající fyzické osoby podávají kontrolní hlášení dle zdaňovacího období plátce DPH (měsíčně či čtvrtletně, vždy do 25. po skončení zdaňovacího období).

Za nepodání souhrnného hlášení bude plátci vyměřena pokuta:

  • při dodatečném podání, po uplynutí zákonné lhůty, bez předchozího vyzvání správce daně:   1 000,- Kč
  • při podání v náhradní lhůtě, po vyzvání správcem daně: 10 000,- Kč
  • po předchozí výzvě správce daně a při nepodání následného kontrolního hlášení: 30 000,- Kč
  • při nepodání kontrolního hlášení: 50 000,- Kč

Správce daně může uložit pokutu až ve výši 500 000,- Kč tomu, kdo schválně maří a stěžuje správu daně nepodáním kontrolního hlášení.